Sistem Hizmetleri

Sistem Yönetim Hizmetleri Kapsamında Görevlerimiz:

 • Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu kurulumlarının yapılması
 • Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım ve periyodik yedekleme işlemlerinin yapılması
 • Sunucuların sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulamasının yapılması.
 • Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarının giderilmesi
 • Web alanları FTP hesaplarının yönetimi, DNS (alan adı) düzenlenmesi ve kontrol edilmesi
 • Web sunucu ve veri tabanlarının kurulması ve yönetilmesi
 • Daha yeni teknolojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda yazılımların güncellenmesini sağlamak
 • Üniversite Akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iş planları doğrultusunda web sayfalarının tasarlanması ve güncellenmesi
 • Üniversitedeki diğer birimlere gerekli durumlarda web tasarım desteği verilmesi
 • E-posta sistemi yönetimi, smtp gateway, spam/antivirüs koruma politikalarının belirlenmesi/uygulanması
 • Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanması
 • Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi
 • Gerekli durumlarda hizmet içi eğitimlerle birimlerin ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilgilendirilmesi