Hakkımızda

Başkanlığımız, Üniversitemizin bilgisayar donanımı, sistem, ağ ve iletişim hizmetlerini planlayan ve uygulayan birim olup Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak çalışmaktadır.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek; üniversitemizin bilişim alt yapısının oluşturulmasını sağlar. İdari ve akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanımları temin ederek ihtiyaç duyulan bilgi işlem hizmetlerinin eksiksiz yerine getirlimesini hedefler.

Üniversitemiz web portalını yönetir, personel ve öğrencilerin e-posta hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlar.